Kosten of investeringen?

Het is soms lastig om zeker te weten of je alles in je boekhouding goed verwerkt. Een veel voorkomende vraag is: “zijn dit nu kosten of investeringen?”. Hieronder de hoofdregels en daarna pakken we een eigen website als voorbeeld van iets afwijkends waar veel ondernemers toch mee te maken hebben. Het verschil is dat kosten direct ten laste van de jaarwinst gaan en dat investeringen op de balans komen en afgeschreven moeten worden en dus de winst over de komende jaren geleidelijk verminderen.

Hoofdregel:

Zaken die langer dan een jaar meegaan zijn investeringen. De rest kosten.

En ja, een USB-stick van 20 euro gaat (hopelijk) langer dan een jaar mee, maar nee, dat maakt het nog geen investering die je in 5 jaar afschrijft. Anders blijf je wel erg druk met je boekhouding. Ter goedkeuring geldt als uitzondering op de hoofdregel dat investeringen die minder kosten dan 450 euro als kosten geboekt mogen worden.

Even de diepte in met een voorbeeld, uw website:

De hoofdregel is wel te kort door de bocht. Er zijn namelijk echt wel kosten van meer dan 450 euro die gemaakt worden aan zaken die langer dan een jaar meegaan. Denk maar aan uw website. Dan is het goed te weten wanneer een website nou als kostenpost geboekt moet worden en wanneer als investering. Beslissend is of met de website beoogd wordt economisch voordeel te behalen. En neemt u dat zeer letterlijk. Het antwoord is dus niet altijd ja (“er komen toch klanten naar mijn site”). De website zelf dient in dat economisch voordeel te voorzien, zoals dat bij een webshop zeer duidelijk het doel is. Is uw website meer een online naambord met routewijzer dan mist deze dat economisch voordeel.

“Ja en?” zult u zeggen. Welnu: de uitgaven aan een website die geen economisch voordeel levert worden gezien als kosten. Al heeft u 4.000 euro uitgegeven aan de bouw ervan, als het een uithangbord is dan gaat alles de boekhouding in onder reclamekosten.

Heeft u echter een webshop laten bouwen dan wordt dat deels gezien als kosten en deels als investering. Als volgt:

  • Uitgaven voor de onderzoeksfase zijn kosten;
  • Uitgaven voor de ontwikkeling en bouw van de site zijn investeringen;
  • Uitgaven voor het draaiend houden van de site (hosting, updates) zijn kosten;
  • Uitgaven voor uitbreiding met functionaliteiten die gericht zijn op dat economische voordeel zijn investeringen.

Om even een heldere parallel te trekken nemen we een auto als voorbeeld:

  • Autobladen en autotests kopen om een keuze te maken: kosten;
  • De auto zelf kopen: investering;
  • Auto rijdend houden (brandstof en onderhoud): kosten;
  • Auto uitrusten met een gasinstallatie: investering.

Denk bij investeringen ook altijd aan de (kleinschaligheids)investeringsaftrek.

Twijfelt u over een specifieke uitgave, neem gerust contact op met de adviseurs van Syfers.

Terug naar de Kennisbank

logo-pzoSyfers ondersteunt PZO, de grootste onafhankelijke belangenorganisatie voor zelfstandige, bij het beantwoorden van fiscale vragen. Ook wordt er iedere maand een tip geplaatst in de PZO nieuwsbrief. Bekijk de website.